About

Visi & Misi

MEMPERKASA JIIL AL-QURAN

Visi

Melahirkan  generasi  insan  Al-Quran yang  berilmu, beriman , beramal, bersepadu, berakhlak  mulia, dan berkemampuan  membawa dan  menyampaikan  risalah Islam kepada masyarakat

Misi

Membina masyarakat  Islam yang  berteraskan  Al-Quran dan Sunnah  serta  seimbang dengan  pendidikan arus perdana  berupaya  membangunkan ummah  mengikut perkembangan  dunia tanpa sempadan.

Objektif

1)     Melahirkan generasi  penghafal  Al–Quran  yang  mahir, berketerampilan  dan beramal dengan isi kandungan  Al–Quran, sekaligus  sebagai  Al-Quran  yang  bergerak.

2) Melahirkan  generasi  yang  bertanggungjawab  dalam  semua  aspek  dan  boleh  berdikari  dalam  menghadapi  arus  dunia  moden.
3) Melahirkan  generasi  yang  seimbang  dari  segi  mental, fizikal  dan  rohani.

4) Melahirkan generasi yang berdisiplin dan mempunyai semangat jihad yang tinggi demi untuk menyahut tuntutan agama masa kini.

5) Menonjolkan  sistem  pendidikan  Islam  yang  berasaskan  Al–Quran  dan  As–Sunnah  dan  yang  mampu  memberikan  saingan  kepada  pendidikan  sekular.

6) Membuktikan kepada masyarakat bahawa Maahad Tahfiz Mumtazatut-taqwa  ini  mampu  memberi  sumbangan  yang  besar  kepada  Agama, Bangsa  dan  Negara  dalam  proses  untuk  menegakkan  syiar  Islam  di bumi  Allah  ini

Galeri

ms_MYMS